Skytjenester og serverdrift

Vi leverer serverdrift tilpasset din bedrift. Lokalt, i skyen, hybridløsning eller i vårt datasenter.

De skytjenestene vi leverer kan overordnet deles inn i 3 produktmodeller:

1

Programvare som tjeneste (software as a service – SaaS), som er en modell for leveranse over et nettverk hvor du benytter leverandørens applikasjon(er) på en nettsky-infrastruktur. Du[LSJ1]  har i utgangspunktet ikke kontroll over verken applikasjoner, nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter.

2

Plattform som tjeneste (platform as a service – PaaS), hvor du innfører applikasjoner utviklet/kjøpt av deg i leverandørens nettsky-infrastruktur gjennom å benytte programmeringsspråk og verktøy støttet av leverandøren. Du har kontroll over egne applikasjoner, men har ikke kontroll over nettverk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheter

3

 Infrastruktur som tjeneste (infrastructure as a service – IaaS), som gjelder levering av datainfrastruktur som en tjeneste over et nettverk. Du har kontroll over relevante applikasjoner, servere, operativsystemer og lagringsmuligheter, samt i noen tilfeller visse elementer i nettverket (for eksempel på brannmursiden).

Er eget datarom rett for deg?

Kontinuerlige endringer i bedrifters behov setter større krav til fleksibilitet og sikkerhet. Trenden blant våre kunder er å flytte deler av eller alle tjenestene sine ut i «skyen» da behovet for tilgjengelighet, mer fleksibilitet og økt sikkerhet står i fokus. VIKT sitt norske datasentere tilbyr høy grad av sikkerhet, redundans og skalerbarhet til konkurransedyktige priser

Vi er leverandør av IT løsninger til nordnorske bedrifter og har vært dette siden 2008. Vi er i dag en totalleverandør innen IKT med spesialisering innenfor cybersikkerhet. Våre kunder er i dag bedrifter med alt fra én ansatt til internasjonale børsnoterte konsern. Med oss som partner får du support og rådgiving fra våre norske konsulenter og rådgivere.