Partner til verdensledende leverandør av cybersikkerhet

24. juni 2020

VIKT inngår samarbeid med Cynet og blir Cynet partner i Norge. Sammen skal VIKT og Cynet bringe Cynet 360 – Autonomous Breach Protection Platform til det Norske markedet. Den første av sitt slag.

Cynet og VIKT allierer seg for å tilby Cynet 360, bransjens første autonome cybercrime beskyttelsesplattform for organisasjoner og bedrifter, til det norske markedet. VIKT vil nå tilby sine kunder Cynet Sensor Fusjon, verdens første autonome cyberforsvar med fullstendig automatisering av monitorering og kontroll, angrepforebygging og -deteksjon og respons.

VIKT som MSSP tilbyr nå dette produktet til IT-leverandører, kunder og selskaper i Norge. Gjennom dette får kunden en unik oversikt over sitt interne sikkerhetsbilde. Gjennom samarbeid med VIKT sine sertifiserte teknikere, kan vi sammen heve sikkerheten til det høyeste nivå.

Cynet, som leverer verdens første autonome plattform for beskyttelse mot datainnbrudd (www.cynet.com) og VIKT, som en totalleverandør av IT løsninger med fokus på datasikkerhet (www.vikt.no), kunngjorde i dag signering av en partneravtale for å tilby Cynets løsning til det norske markedet. Denne avtalen dekker salg av Cynets autonome cybersecurity platform, og gir organisasjoner verktøyet de trenger for å holde organisasjonen deres trygg mot cyberangrep. Cynet-plattformen sikrer organisasjoner (store som små), ved å installere og integrerer på tvers av tusenvis av endepunkter i løpet av timer. Samtidig gir verktøyet alle de grunnleggende mulighetene til NGAV, EDR, UBA, Nettverksanalyse og desepsjon, i tillegg til 24/7 support og bistand gjennom tilgjengelig CyOps, bestående av eksperter i plattformens egen SOC.

«Å jobbe med Cynet gir oss mulighet å tilby en av de mest komplette sikkerhetsløsningene i bransjen til kunder og samarbeidspartnere, inkludert kunder som ikke har ressurser eller kunnskap om datasikkerhet for å sikre bedriften mot cyberkriminalitet». sier Roar Steffensen, daglig leder for VIKT.

Cynet gir oss mulighet å tilby bransjens ledende sikkerhetsløsning til kunder og samarbeidspartnere, inkludert kunder som ikke har ressurser eller kunnskap om datasikkerhet for å sikre bedriften mot cyberkriminalitet». Cynet-plattformen gir organisasjoner en sammenstilt og oversiktlig, samt brukervennlig løsning for å ivareta datasikkerhet i dagens raskt skiftende trusselbilde. Cynets automatiske innsamling og sammenstilling av data og analyse av aktiviteter på tvers av miljøet resulterer i grundig innsikt i bedriftens cybersikkerhet. Analysen synliggjør sikkerhetsbilde til bedriften og gir kundene et høyt nivå av kontroll over aktiviteten og sikkerhetsnivået i organisasjonen.

«Samarbeid med VIKT gjør det mulig for Cynet å komme med vår plattform til det norske markedet i samarbeid med en av regionens sikkerhetsleverandører,» sa Eyal Gruner, Cynet-grunnlegger og co-CEO.» VIKT-kunder er i ferd med å oppleve et nytt, proaktivt nivå av sikkerhet med Cynets autonome beskyttelse mot datasikkerhet, slik at de kan overvåke og reagere på trusler, inkludert å innføre et bredt sett av automatiserte tiltak og utbedringsfunksjoner.»

Om Cynet
Cynet 360 er verdens første autonome beskyttelsesplattform for beskyttelse mot datainnbrudd. Plattformen konsoliderer og automatiserer overvåking og kontroll, forhindrer angrep og muliggjør automatiske responser i hele miljøet. Cynet 360 leverer disse mulighetene ved banebrytende bruk av Cynet Sensor Fusion™ for kontinuerlig å samle og analysere alle endepunkt-, bruker-, fil- og nettverksaktiviteter i det beskyttede miljøet. Dette gjør den til den eneste plattformen som er i stand til å se den virkelige konteksten til hver aktivitet. Dette er radikalt forskjellig fra andre verktøy som overvåker og analyserer sin silo eller sitt definerte område, noe som i beste fall resulterer i redusert nøyaktighet og beskyttelsesomfang. Gjennom sin komplette trusseldekning eliminerer Cynet 360 behovet for en kompleks sikkerhetsportefølje med flere sammensatte produkter. Dette gir robust cyberbeskyttelse innenfor rekkevidden til enhver organisasjon, uavhengig av størrelse og sikkerhetskompetanse.

Besøk : www.cynet.com

Om VIKT
Vi har levert IT løsninger siden 2008. Siden den gang har vi blitt en totalleverandør innen IKT med fokus innenfor cybersikkerhet. Våre kunder er i dag bedrifter med alt fra én ansatt til internasjonale børsnoterte konsern. Med oss som partner får du support og rådgiving fra våre norske konsulenter og rådgivere, samt et entusiastisk fagmiljø på din side. Målet til VIKT er å løfte hele sikkerhetsproblematikken ut av ligningen til våre kunder slik at de slipper bekymringen.
VIKT bidrar til kostnadsoptimalisering hos våre kunder, og selskapets hovedformål er å sørge for at bedrifter kan ha fokus på eget kjerneområde. Vi tilbyr effektive IT-løsninger tilpasset bedriftens behov og budsjett.