Om VIKT

VIKT hjelper deg å sikre din bedrift og verdier mot datainnbrudd og cyberkriminalitet. Vi er en trivelig, kompetent og engasjert samarbeidspartner på datasikkerhet og IT drift. Konsulenter med mer enn 25 års erfaring i faget gir deg trygghet på at du er i de beste hender. Våre produkter er tuftet på markedsledende teknologi fra de fremste leverandørene på markedet i dag. Våre kunder er bedrifter fra en ansatt til børsnoterte selskaper.

Våre grunnleggere Roar og Raymond i full sving med sikkerhetsplattformen Cynet 360. VIKT er Cynets partner i Norge.

Hvordan kan vi bistå din virksomhet?

Typiske senarioer vi blir kontaktet er når:

  • Et selskap er under angrep og trenger hurtig og kompetent Incident response tjeneste for å få kontroll og rydde opp.
  • Organisasjoner som trenger SOC tjenester overvåket 24/7/365. Hjelp er da alltid tilgjengelig.
  • Bedrifter eller IT avdelinger i private eller offentlige organisasjoner skal styrke cybersikkerheten fordi de har vært hacket eller angrepet.
  • Bedrifter eller IT avdelinger ønsker å forebygge mot angrep ved å utvide sine systemer, sammen med IT drifteren eller som støtte til IT avdelingen.
  • Bedrifter ønsker ei løsning der hele IT-systemet er tilpasset og integrert med tanke på datasikkerhet
  • Bedrifter ser etter en leverandør som tar hele driften av datasystemet.
  • Supporttjenesten ønskes satt ut og der selskaper ønsker forutsigbare kostnader, ansatte får fokuserer på sine kjerneoppgaver og øker effektiviteten i bedriften.
  • Bedrifter er ute etter en partner som kan være med på interne møter for å snakke strategi og en partner når nye systemer ønskes anskaffet
  • Bedrifter skal iverksette IT prosjekter og ønsker å få inn prosjektledelse som proaktivt sikrer fremdriften og suksess frem til ny brukeradferd er adoptert.

Vi tenker Bærekraft i alt vi gjør

VIKT fokuserer på bærekraft i vår drift. I VIKT sin visjon har vi målsetning om å være ledende på bærekraft gjennom langsiktig og målrettet arbeid. Teknologi er sentral for å nå verdens felles bærekraftsmål. For VIKT betyr det at vi går foran og følger med på hva som påvirker samfunnet vårt. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Vårt team

Roar Holten Steffensen

Roar Holten Steffensen

CEO/Daglig Leder

VIKT Consulting / Vesterålen IKT
Grunnlegger

Telefon: +47 915 87 542
E-post: roar@vikt.no

Raymond Løveng

Raymond Løveng

CTO/Teknisk Sjef

VIKT Consulting / Vesterålen IKT 
Co grunnlegger

Telefon: +47 906 67 113
E-post: raymond@vikt.no

Asgeir Ingebrigtsen

Asgeir Ingebrigtsen

Senior Rådgiver

VIKT Consulting AS

Telefon: +47 970 03 606
E-post: asgeir@vikt.no

Pelle Werner Hansen

Pelle Werner Hansen

Senior IT Konsulent

VIKT Consulting

Telefon: +47 918 12 060
E-post: pelle@vikt.no

Odd Gunnar Ingebrigtsen

Odd Gunnar Ingebrigtsen

Daglig leder

VIKT Tromsø

Telefon: +47 915 72 171
E-post: ogi@vikt.no

Andrè Fleines

Andrè Fleines

Senior IT Konsulent,

VIKT Consulting

Telefon: +47 45 95 76 27
E-post: andre@vikt.no

Stig Inge Pettersen

Stig Inge Pettersen

Senior IT Konsulent

VIKT Consulting

Telefon: +47 459 03170
E-post: stig@vikt.no

Mikael K. Wessel

Mikael K. Wessel

Support tekniker

VIKT Consulting

Telefon: +47 458 55561
E-post: mikael@vikt.no

Vi samarbeider med selskaper i alle størrelser, innen forskjellige bransjer. Her er noen av våre referanser