Kundereferanser

– Sikkerhetspakken som Vikt tilbyr gir oss den tryggheten vi er ut etter

ØkoRåd Gruppen har 85 ansatte fordelt på 9 regnskapskontorer i Nordland. Kontorene har til sammen cirka 2.500 kunder. Leder Geir-Arne Mathisen forteller om sin erfaring med å bruke Vesterålen IKT (Vikt) som leverandør av sikkerhet.

– All regnskapsdata og informasjon knyttet til den enkelte kunden ligger lagret i en serverpark per i dag, men som nå planlegges å flyttes opp i skyen, forteller Mathisen.

I den forbindelse er datasikkerhet et viktig tema.

– Vi har opplevd bedrifter som har hatt datainnbrudd. Hadde de ikke blitt berget i siste øyeblikk, hadde de gått konkurs. Det fikk alle varsellampene hos oss til å blinke. Kan en slik situasjon oppstå hos oss i ØkoRåd? Sikkerhetspakken som Vikt tilbyr, gir oss den tryggheten vi er ut etter, forteller Mathisen.

– Når kundene bruker oss, og bruker våre systemer, betyr det at alle deres data er trygge. Det er konkurransefortrinn for oss.

– Slagordet til ØkoRåd er «Kompetent og hyggelig – alltid», derfor passer det så godt med Vikt for oss – de er kompetente og hyggelige – alltid.