IT-konsulenter og IT-ledelse

Opplever du økt behov for IT bistad til bedriften din? VIKT samarbeider i dag med bedrifter der vi bidrar med IT konsulenter og IT ledelse på korte og lengre kontrakter. Vi kan bistå din IT avdeling med driftsoppgaver knyttet til de tjenesteområdere dere har behov for bistand.  Dette gjør at du har markedets beste IT løsning til en optimal pris.

VIKT hjelper deg med teknologer som kan støtte din bedrift på digitaliseringsreisen, om du har behov for konsulenter, rådgivere, leie inn leder for din IT avdeling eller behov for innleie av digital prosjektleder.

Vi utvikler vår kompetanse gjennom vårt fagmiljø og interne kursaktiviteter og sertifiseringer. Bedrifter som samarbeider med oss har også tilgang til en bred intern kompetanse i VIKT som bidrar til gode og raske løsninger.

Vi som er en del av VIKT  har solid bransjeerfaring, kjennskap til markedet og og god innsikt i oppgavene som kreves for IT drift. Dette gjør oss til en sparringspartner og rådgiver, både for våre oppdragsgivere. Sammen har vi et dyktig nettverk med data og teknologi entusiaster som styrker vår mulighet til å holde høy leveransekvalitet overfor våre oppdragsgivere, samt finne rett utfordring for våre kandidater.

Eksempler på områder vi kan hjelpe din bedrift med er:

IT-ledelse

 • CTO – Chief technology officer
 • CIO – Chief information officer
 • CISO – Chief information security officer
 • Enterprise- og løsningsarkitekt
 • Prosjekt- og prosessleder
 • Digital manager
 • Digital prosjektledelse

Forretningsutvikling

 • Produkteier
 • Service Design
 • Tjenestedesign
 • Produktutvikling
 • Product Analyst

Nettverk og infrastruktur

 • Driftsansvarlig
 • Løsningsarkitekt
 • Integrasjon arkitekt
 • Nettverkstekniker

Vi er leverandør av IT løsninger til nordnorske bedrifter og har vært dette siden 2008. Vi er i dag en totalleverandør innen IKT med spesialisering innenfor cybersikkerhet. Våre kunder er i dag bedrifter med alt fra én ansatt til internasjonale børsnoterte konsern. Med oss som partner får du support og rådgiving fra våre norske konsulenter og rådgivere.