Innkjøpshjelp av datasystemer

Siden 2006 har vi arbeidet med innkjøp av programvare og datasystemer. Vi har erfaring fra innkjøp regulert av regelverket for offentlige anskaffelser.

Vi kan hjelpe deg gjennom innkjøpsprosessen med følgende oppgaver:

  • Behovsavklaring
  • Utarbeidelse av forespørsel og spesifikasjon
  • Utsendelse av forespørsel
  • Leverandøroppfølging
  • Evaluering av innkommende tilbuder
  • Forhandling og avtaleinngåelse
  • Utarbeidelse av kontrakter og avtaler

Ønsker du mer informasjon?

Om du har spørsmål, kan vi kontaktes på 915 72 171 eller send e-post til aina@365.vikt.no så kontakter vi deg.

Vi er leverandør av IT løsninger til nordnorske bedrifter og har vært dette siden 2008. Vi er i dag en totalleverandør innen IKT med spesialisering innenfor cybersikkerhet. Våre kunder er i dag bedrifter med alt fra én ansatt til internasjonale børsnoterte konsern. Med oss som partner får du support og rådgiving fra våre norske konsulenter og rådgivere.