Bilde av Anna Hultgren Olsen, Stein Inge Pedersen, Ane Høyem og Raymond Løveng

Foto: Thomas Lind, Deadline media

Pressemelding, Sortland, 11.12.2020

Gaia Vesterålen med millionstøtte fra Forskningsrådet

Gaia Vesterålen får 13,2 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Det kunngjorde næringsminister Iselin Nybø i dag. Gaia Vesterålen skal bidra til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn ved å kombinere eksisterende og nytt innhold i museer ved hjelp av banebrytende teknologiske løsninger. 

«Det er en seier for hele næringslivet, lokalsamfunnet og Vesterålen at dette prosjektet nå har fått støtte. Denne forskningsstøtten vil generere mange kompetansearbeidsplasser i Nord-Norge, og vil bidra til at Sortland Museum kan posisjonere seg i front i opplevelsesnæringen.» Det sier seniorrådgiver Anna Hultgren Olsen i Egga Utvikling. 

«Vi er kjempestolte over denne tildelingen. Dette er det største forskningsprosjektet Museum Nord noen gang har vært en del av,» sier Geir Are Johansen, direktør i Museum Nord. 

Prosjekteier for Gaia Vesterålen er Museum Nord-selskapet Lofotr Næringsdrift, avdeling Sortland Museum. Sentralt i prosjektet står utviklingen av et nytt opplevelsesprodukt. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en modell av Vesterålen. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt. Prosjektet tar sikte på å demonstrere sammenhengen og den framtidige avhengigheten mellom miljømessig bærekraft og samfunnsøkonomisk nytteverdi. 

«Støtten fra Forskningsrådet betyr enormt mye. Nå skal vi sette Vesterålen på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal vise hvordan et lokalsamfunn kan gå foran når det gjelder å takle miljø- og klimakrisa,» sier prosjektleder for Gaia Vesterålen, Ane Høyem, ved Sortland Museum. 

Støtten fra Forskningsrådet på 13,2 millioner kroner er gitt gjennom ordningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet. Gaia Vesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forsking og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.  Nordlandsforskning og Sintef Digital er forskningspartnere i prosjektet. 

«I Sintef har vi en strategi for å støtte opp om FNs bærekraftmål, og den grønne omstillingen. Gaia Vesterålen gjør nettopp det. Vi har også stor tro på å bruke teknologi på denne måten for å engasjere lokalbefolkningen,» sier Jan Håvard Skjetne, forskningsleder i Sintef Digital.   

I tillegg til Lofotr Næringsdrift er Egga Utvikling, Deadline Media og Vesterålen IKT samarbeidspartnere i prosjektet. For partnerne har prosjektet stor betydning. 

«Gaia Vesterålen er en symbiose av historie, teknologi og kunnskap som løsning på miljø- og bærekraftsproblemene,» sier Raymond Løveng, Chief Technology Officer i Vesterålen IKT. 

«Dette prosjektet er et av mange som kan sette Vesterålen på kartet, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Å skape nye måter å formidle visuelle historier på, er hånd i hanske med vår målsetning om å bli det største kreative miljøet for visuell formidling i Nord-Norge, sier Stein Inge Pedersen, eier av Deadline Media. 

I tillegg til støtten fra Forskningsrådet, har Gaia Vesterålen også mottatt støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DogA) og Innovasjon Norge. Totalt har prosjektet mottatt i underkant av 20 millioner kroner i støtte. 

«Det har vært helt essensielt med startstøtten vi fikk fra Innovasjon Norge Nordland, uten støtte fra dem hadde det ikke vært mulig å posisjonere seg for å vinne frem på et slikt nivå som vi nå har gjort,» sier Anna Hultgren Olsen.

 Tildelingen fra Forskningsrådet betyr enormt mye og gjør at Gaia Vesterålen kan starte tidlig i 2021. En av de viktige målsettingene i prosjektet er å kunne demonstrere Gaia Vesterålen i forbindelse med Bodø2024.

 

For mer informasjon kontakt prosjektleder for Gaia Vesterålen: Ane Høyem: +47 975 65 108