Digitale råd for Norgesferien

8. juli 2020

1. Vurdér risiko.

Tenk gjennom hvor du skal, og hva du virkelig trenger å ha med. Vi anbefaler å kun ta med enheter som du trenger på reisen, og ikke andre enheter som kan være «kjekt å ha med».

2. Forbered deg.

Ta med så lite sensitiv informasjon som mulig. Oppdater og forbered utstyret du skal ta med. Se NSMs 13 råd om sikkerhet på mobile enheter.

  1. Sørg for at programvare, sikkerhetsinnstillinger og antivirusprogrammer er oppdatert.
  2. Bruk gode og unike passord både privat og på jobb. Se NSMs passordråd.
  3. Automatisk tilkobling til nettverk bør endres til manuelt valg, det samme for Bluetooth fordi slike koblinger kan misbrukes.
  4. Ta sikkerhetskopier av digitale enheter.

3. Vær bevisst.

Unngå å oppbevare digitalt utstyr og sensitiv informasjon ubevoktet.

  1. Vær kritisk til uventede sikkerhetsvarsler og ukjente eposter.
  2. Unngå å koble deg til lokalt utstyr som minnepinner, printere, ladere og lignende. Dette gjelder også utlånt ladeutstyr og powerbanker, fordi slike kan tappe deg for informasjon.
  3. Minimer bruk av lokasjonsdata i apper og sosiale medier fordi slik info kan misbrukes.

4. Hjemmekontor på hytta?

  1. Rapporter uvanlige eller uønskede hendelser tjenestevei. 
  2. Bytt passord som har kommet på avveie. Se NSMs passordråd.
  3. Følg forøvrig disse rådene for hjemmekontor

Et råd nr fem fra oss i VIKT er å sikre de enhetene du tar med deg på ferie. Om du ønsker mer informasjon om dette, kan du booke en uforpliktende samtale her. «
Original artikkel: https://nsm.no/aktuelt/digitale-rad-for-norgesferien)